set de coneixements

Aquestes jornades de tipografia néixen amb la intenció d’ajudar a millorar els coneixememts sobre la temàtica i gaudir de la lletra com a ususaris, editors i dissenyadors, a partir de l’aportació de les experiències de figures de prestigi nacional i internacional. Les conferències oferiran els coneixements necessaris per aprofundir en l’origen de les lletres, descobrir els seus desenvolupaments estilístics o aprendre quina pot ser la seva utilització com a imatge, entre altres coses. Uns coneixements que ens permetran detectar i processar el bon ús de la lletra, entesa aquesta com a element comunicador, d’expressió gestual, decoració, imatge o eina cohesionadora.Les experiències personals de referents experimentats tant en la lletra tipogràfica, cal·ligràfica, lettering, lletra tangible i editorial, valoraran tots els paràmetres que influeixen en aquest “artefacte cultural” que és la lletra. Es pretén augmentar la sensibilitat dels assistents envers aquesta eina humana tan important. L’objectiu no és sols aprendre sinó també créixer com a usuaris i comunicadors visuals.